Advokat Stig Brunnström
Telefonnummer: 0418-240 03
Expeditionstider: onsdagar kl 13:15 - 15:15, eller enl. överenskommelse.

A V G I F T S L I S T A (inkl 25% moms) 2007-03-01 och tills vidare

 

Adoptionsakt
grundpris                                                                                                                                          900 kr
jämte timkostnad  
                                                                                                                           1875 kr

Bestyrkande (per dokument)
1 namnteckning                                                                                                                                 250 kr
2 namnteckningar å samma handling                                                                                                    500 kr
1 namnteckning + behörighet/kompetens/Apostille                                                                                 700 kr
2 namnteckningar + gemensam behörighet/kompetens                                                                          1000 kr

Telkontroll (t ex Bolagsverket)                                                                                                             100 kr

Expeditioner
Vanligt brev, utöver porto                                                                                                                     25 kr
Faktureringsavgift                                                                                                                                50 kr
Förmedlingsavgift för apostille (t ex för Notarius Publicus' bestyrkande)                                                   125kr
Inbindning med tråd                                                                                                                           100 kr
Inbindning med lacksigill                                                                                                                     250 kr
Rekommenderat brev, utöver porto                                                                                                      100 kr

Protokoll
Timkostnad                                                                                                                                     1875 kr
Sjöprotest
Grundpris                                                                                                                                         900 kr
jämte timkostnad                                                                                                                              1875 kr
Vidimering
Per sida                                                                                                                                            100 kr
Alt 1 försättssida 10 kopior                                                                                                                 200 kr

Växel- och checkprotest
Lagstadgad förrättningsavgift, f n                                                                                                        188 kr
Tillkommer reskostnad, f n per mil                                                                                                        35 kr jämte spilltidsersättning, per tim                                                                                                         1875 kr

Övriga ärenden
Handläggningstid, timkostnad                                                                                                            1875 kr

Betalningsvillkor
Kontant eller efter överenskommelse mot faktura (10 dagars betalningsfrist).
Dröjsmålsränta = Riksbankens vid varje tid gällande refererensränta + 10%.

Expeditionstider
Helgfria onsdagar kl 13:15 - 15:15, eller efter överenskommelse
(därvid tillkommer extra handläggningsavgift om 200 kr).


Länkar:
Kammarkollegiets förteckning över auktoriserade translatorer

Förteckning över till Haagkonventionen om Apostille anslutna stater

 

 


advokatácitadellet.se
(Observera att vi för att undvika skräppost förvanskat adresserna; skriv om (à) till @)